Om Mpower

Att vi kan leva i ett tryggt samhälle är allas vårt ansvar. I utbildningsprogrammet Mpower får unga kvinnor och män verktyg att kunna kanalisera sitt engagemang för att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle.
I Mpower får du möjlighet att stärka dig själv, stärka samhället och stärka andra.

Mpower är ett samarbete mellan Fryshuset och Svenska Lottakåren, två organisationer som länge arbetat för att skapa ett tryggt samhälle. I Mpower såg de möjligheten att förena sina styrkor för att utbilda unga förmågor som bygger ett socialt hållbart samhälle i dess närhet.Fryshusets sociala engagemang för unga, i kombination med Lottakårens erfarenhet av utbildning för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle, resulterade i att vi tillsammans kan erbjuda unga kvinnor och män, en plattform att jobba utifrån. Unga förmågor som brinner för att skapa ett tryggare samhälle. Mpower genomförs med ekonomiskt stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vad är Mpower

Mpower är ett utbildningsprogram i tre delar där unga får kunskap och förståelse för hur samhället fungerar och vad de kan göra för att vara med och ta ansvar för vår gemensamma trygghet i Sverige. Genom programmet får de verktyg för att kanalisera sitt engagemang och skapa ett tryggare samhälle.

Efter avslutad utbildning blir deltagarna diplomerade Mpower-ambassadörer med uppdrag att sprida kunskapen i sitt närområde och genom sitt engagemang agera som förebilder.

Mpower – ett resultat av samarbete och engagemang

Aldrig är kraften så stor som när man är ung och Mpower är resultatet av 20 unga kvinnors vision att stärka sig själva, andra unga kvinnor och samhället. Under en helg föddes en förståelse för att oavsett var vi bor, hur vi växt upp och vilken bakgrund vi kommer från så har vi fler saker gemensamt än vad som skiljer oss åt. Kvinnorna, som kom från Fryshuset och Svenska Lottakåren, hittade en gemensam vilja att må bra, känna sig inkluderad och få vara med och påverka och stötta det svenska samhället i kris och arbeta proaktivt för trygghet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det blev utbildningsprogrammet Mpower.

Ordet Mpower är en ordlek med det engelska orden empower och empowerment. På svenska heter det egenmakt och för Mpower handlar det om att ge egenmakt till unga förmågor som har en vilja att förändra vårt samhälle till det bättre. Det handlar om att gå från ord till handling.

De första Mpower-ambassadörerna diplomerades i november 2013 – hör dem berätta

Läs mer om vad våra ambassadörer gör för att skapa ett tryggare samhälle